Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (2023)

Ontvang GRATIS geavanceerde Excel-oefeningen met oplossingen!

In dit artikel leer je het8verschillende methodes omeen kolom splitsenin Exceldoor een kommamet gemak.

Inhoudsopgave verbergen

Praktijkboek downloaden

8 methoden om een ​​kolom in Excel te splitsen met een komma

1. Kolom splitsen in Excel met komma met de wizard Tekst naar kolommen converteren

2. De functies LINKS, RECHTS, VINDEN en LEN combineren om de kolom in Excel te splitsen met een komma

3. Pas dynamische matrixformule toe om kolom in Excel te splitsen met komma

4. Verdeel de kolom in Excel door een komma met behulp van Flash Fill

5. Splits kolom in Excel door komma met behulp van CSV-bestand

6. Gebruik VBA-code om de kolom in Excel te splitsen met een komma

7. Kolom splitsen in Excel door komma met behulp van Power Query

8. Verdeel de kolom in Excel door een komma met behulp van Power Pivot

Praktijk Sectie

Conclusie

gerelateerde artikelen

Praktijkboek downloaden

U kunt het Excel-bestand downloaden via de volgende link en ermee oefenen.

Splits een kolom door Comma.xlsm

8 methoden om een ​​kolom in Excel te splitsen met een komma

1. Kolom splitsen in Excel met komma met de wizard Tekst naar kolommen converteren

Naareen kolom splitsen met een kommade ... gebruikenWizard Tekst naar kolommen converteren,

❶ Selecteer uw gegevens en dan

❷ Ga naarGegevensGegevenshulpmiddelenTekst naar kolommen.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (1)

DeWizard Tekst naar kolommen converterenzal verschijnen.

❸ Selecteerafgebakenden raakVolgende.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (2)

❹ SelecteerKommaalsscheidingstekensen raakVolgendeopnieuw.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (3)

❺ Voer een celadres in alsBestemmingen raakFinish.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (4)

Dit zaleen kolom splitsenin plaats vaneen kommain twee kolommen.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (5)

2. De functies LINKS, RECHTS, VINDEN en LEN combineren om de kolom in Excel te splitsen met een komma

U kunt twee formules gebruiken met behulp van deLINKS,RECHTS,VINDEN, EnLENfuncties aangesplitste kolommen.

❶ Voeg eerst de volgende formule in de cel inC5.

=LINKS(B5,ZOEKEN(",",B5)-1)

❷ Druk vervolgens opBINNENKOMEN.

Uitsplitsing formule

 • B5heeft teksten met eenkomma.
 • ZOEKEN(“,”,B5)zoekt eenkommabinnen cel
 • LINKS(B5,ZOEKEN(“,”,B5)-1)retourneert teksten vóór de eerstekommaverschijnt vanaf de linkerkant.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (6)

❸ Voeg daarna de volgende formule in de cel inD5.

=RECHTS(B5,LENGTE(B5)-VINDEN(",",B5))

❹ Dan slaanBINNENKOMENopnieuw.

Uitsplitsing formule

 • B5heeft teksten met een komma.
 • ZOEKEN(“,”,B5)zoekt naar een komma in de celB5.
 • RECHTS(B5,LENGTE(B5)-VINDEN(“,”,B5))retourneert teksten nadat de eerste komma aan de rechterkant verschijnt.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (7)

❺ Selecteer cellenC5EnD5en sleep deVul handvatpictogram tot cellenC12EnD12.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (8)

Deze twee formules zulleneen kolom splitsenin plaats van eenkommain twee kolommen.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (9)

Lees verder:Tekst converteren naar kolommen in Excel (3 gevallen)

3. Pas dynamische matrixformule toe om kolom in Excel te splitsen met komma

Dedynamische matrixformulegebruikt in deze methode kan automatisch een kolom splitsen metkomma'sin kolommen.

Om het te gebruiken,

❶ Voeg de volgende formule in de cel inC5.

=VERPLAATSEN(XMLFILTER("" &VERVANGEN(B5,",","") & "","//s"))

❷ Druk vervolgens opBINNENKOMEN.

De formule is een matrixformule, deze wordt automatisch behoudensplitsengegevens in celD5, niettemin werd de formule toegepast in celC5.

Uitsplitsing formule

 • VERVANGEN(B5,",","")

De VERVANGEN-functievervangt de komma in de celB5met een spatie.

 • FILTERXML(“” &VERVANGEN(B5,”,””)

De FILTERXML-functiefiltert gegevens uit gescheiden door spaties.

 • TRANSPONEREN(XMLFILTER(“” &VERVANGEN(B5,”,””) & “”,”//s”))

De TRANSPOSE-functiesplitst de gegevens in de celB5in twee verschillende kolommen.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (10)

❸ Sleep deVul handvatpictogram uit celC5naarC12.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (11)

Nu zie je desplitsengegevens in twee verschillende kolommen.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (12)

Lees verder: Hoe een kolom in meerdere kolommen in Excel te splitsen

4. Verdeel de kolom in Excel door een komma met behulp van Flash Fill

U kunt deFlits vullingfunctie om een ​​kolom vrij gemakkelijk te verdelen.

❶ Begin met het invoegen van gegevens voordat de komma in deLandkolom.

❷ Na het invoegen van gegevens in twee opeenvolgende cellen, zal Excel suggesties tonen. druk opBINNENKOMENaccepteren.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (13)

❸ Begin nu met het invoegen van gegevens na dekommain de kolomHoofdstad.

❹ Na het invoegen van gegevens in twee opeenvolgende cellen, zal Excel suggesties tonen. druk opBINNENKOMENweer accepteren.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (14)

Nu krijgt u uw gegevenssplitsenin twee verschillende kolommen.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (15)

5. Splits kolom in Excel door komma met behulp van CSV-bestand

DeCSVbestand waarvan de uitwerking isDoor komma's gescheiden waardekaneen kolom splitsen met een kommaautomatisch.

Dit is hoe het werkt.

SelecteerEnkopiëreneerst uw gegevens.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (16)

Kladblok openenEnPlakkenzij daar.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (17)

❸ Sla het bestand nu op als eenCSV-bestand.

Om een ​​te reddentekstbestandals eenCSV-bestand,zojuistbewerk de bestandsextensie als CSV.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (18)

❹ NuopendeCSV-bestanden je zult zien dat de gegevens automatisch zijn ingevoerdgescheiden door een kommain twee kolommen.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (19)

6. Gebruik VBA-code om de kolom in Excel te splitsen met een komma

Kijk naar de volgende lege kolommen, d.w.z.LandEnHoofdstadrespectievelijk.

We zullen een gebruikenVBAcoderen naarsplitsengegevens uit de kolomLand met hoofdstad.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (20)

❶ Eerste drukAlt+F11om de te openenVBA-editor.

❷ Ga dan naarInvoegenModulair.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (21)

❸ Voer het volgende inVBAcoderen in deVBA-editor.

Sub Split_Column_by_Comma()Dim xArray() As StringDim xCount As LongDim k As VariantFor h = 5 tot 12xArray = Split(Cells(h, 1 + 1), ",")xCount = 3For Each k In xArrayCells(h, xCount) = kxCount = xCount + 1Next kNext hEnd Sub

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (22)

Code-uitsplitsing

 • Eerst Ikverklaarde 3 variabelen.
 • Toen liep ik eenGeneste For-lus.
 • Binnen in deeerste For-lus, ik gebruikte deSplitsenEnCellen functiesnaarsplitsengegevens door eenkommain twee afzonderlijke cellen.

ReddendeVBA-code.

❺ Druk nu op deF5knop omvoer de code uit.

Dit gaat automatischsplitsende kolomLand met hoofdstadin twee kolommen die zijnLandEnHoofdstad.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (23)

7. Kolom splitsen in Excel door komma met behulp van Power Query

Volg de onderstaande stappen omeen kolom splitsenin Excel door eenkommade ... gebruikenPower-query.

❶ Ga naarGegevensGegevens verkrijgenVan bestandUit Excel-werkmap.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (24)

❷ Van deNavigatorvenster, selecteer uwwerkblad naamde gegevens hebbensplitsen.

❸ Klik vervolgens opTransformeer gegevens.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (25)

❹ Ga nu naarTransformerenKolom splitsenDoor scheidingsteken.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (26)

DeKolom splitsen met scheidingstekendialoogvenster verschijnt.

❺ SelecteerKommavan deSelecteer of voer een scheidingsteken inlaten vallen.

❻ Dan slaanOK.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (27)

Nu worden uw gegevens automatischsplitsenin tweekolommengescheiden door eenkomma.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (28)

Lees verder: Kolom splitsen in Excel Power Query (5 eenvoudige methoden)

8. Verdeel de kolom in Excel door een komma met behulp van Power Pivot

U kunt deKrachtig draaienfunctie in Excel omeen kolom splitsen met een komma.

Daarom,

❶ Ga naarKrachtig draaienToevoegen aan gegevensmodel.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (29)

❷ Plaats uwtafel bereikin deTabel makendialoogvenster en druk opOK.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (30)

❸ Voeg nu de volgende formule in de bovenste cel van hetBerekende kolom 1kolom.

= LEFT ( [Land met hoofdstad], FIND ( ",", Tabel2[Land met hoofdstad]) - 1 )

❹ Dan slaanBINNENKOMEN.

Uitsplitsing formule

 • FIND (",", Tabel2[Land met hoofdstad])

DeVINDENfunctie zoekt naar een komma in de kolomLand met hoofdstad.

 • LINKS ( [Land met hoofdstad], FIND (",", Tabel2 [Land met hoofdstad]) – 1 )

DeLINKSfunctie retourneert gegevens vóór de komma vanaf de linkerkant.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (31)

DeBerekende kolom 1zal worden gevuld met de gegevens vóór dekommakomt naar voren.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (32)

❺ Voeg nu de volgende formule in de bovenste cel van hetBerekende kolom 2kolom.

= RECHTS ([Land met hoofdstad], LEN (Tabel2[Land met hoofdstad]) - FIND ( ",", Tabel2[Land met hoofdstad]) )

❻ Dan slaanBINNENKOMEN.

Uitsplitsing formule

 • FIND (",", Tabel2[Land met hoofdstad])

DeVINDENfunctie zoekt naar eenkommabinnen de kolomLand met hoofdstad.

 • LEN (Tabel2[Land met hoofdstad])

DeLENfunctie berekent de lengte van de teksten in de kolomLand met hoofdstad.

 • RECHTS ([Land met hoofdstad], LEN (Tabel2 [Land met hoofdstad]) – FIND ("", Tabel2 [Land met hoofdstad]))

DeRECHTSfunctie retourneert de gegevens na de komma vanaf de rechterkant.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (33)

DeBerekende kolom 2wordt gevuld met de gegevens nadat de komma verschijnt.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (34)

Praktijk Sectie

U krijgt een Excel-blad zoals de volgende schermafbeelding, aan het einde van het verstrekte Excel-bestand. Waar je alle methoden kunt oefenen die in dit artikel worden besproken.

Kolom splitsen in Excel met komma (8 snelle methoden) - ExcelDemy (35)

Conclusie

Kortom, we hebben het besproken8 methoden om een ​​kolom in Excel te splitsen met een komma.Het wordt aanbevolen om het oefenwerkboek te downloaden dat bij dit artikel is gevoegd en daarmee alle methoden te oefenen. En aarzel niet om vragen te stellen in de commentaarsectie hieronder. We zullen proberen zo snel mogelijk op alle relevante vragen te reageren. En bezoek onze websiteExceldemyom meer te ontdekken.

gerelateerde artikelen

 • Kolom splitsen op eerste spatie in Excel (met eenvoudige stappen)
 • Datum- en tijdkolom splitsen in Excel (7 eenvoudige methoden)

FAQs

Hoe kolom splitsen? ›

Gegevens splitsen in meerdere kolommen
 1. Selecteer de kolom Verkoopmedewerker en selecteer vervolgens Start > Transformeren > Gesplitste kolom.
 2. Selecteer Kies het scheidingsteken Op.
 3. Selecteer de standaardoptie Elk exemplaar van het scheidingsteken en selecteer vervolgens OK.

Hoe deel van tekst uit cel halen Excel? ›

Met de functie DEEL in Excel en DEEL of MID in Google Spreadsheets kunnen we een deel van een tekst opvragen. Bv. De functie =DEEL(A3;5;2) geeft de tekenreeks van twee tekens die begint vanaf het vijfde teken van cel A3.

Hoe maak je van 2 kolommen 1 kolom in Excel? ›

Klik op de eerste cel en druk op Shift terwijl u op de laatste cel in het bereik klikt dat u wilt samenvoegen. Belangrijk: Zorg ervoor dat slechts één van de cellen in het bereik gegevens heeft. Klik op Start > Samenvoegen en centreren.

Waar vind ik hulpmiddelen voor tabellen in Excel? ›

Als u een Excel hebt geselecteerd, ziet u het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen met een ontwerp. Als u een draaitabel hebt geselecteerd, ziet u de hulpmiddelen voor draaitabellen met een tabblad Analyseren eneen ontwerp.

Hoe verdeel je een tekst in 2 kolommen? ›

U kunt uw document indelen in kolommen, zoals in een krant, door kolommen toe te voegen: klik op het tabblad Pagina-indeling op Kolommen en klik vervolgens op de gewenste indeling. Als u alleen kolommen op een deel van uw document wilt toepassen, selecteert u met uw cursor de tekst die u wilt opmaken.

Hoe verplaats ik een kolom? ›

Selecteer de rij of kolom die u wilt verplaatsen of kopiëren. Opmerking: Zorg ervoor dat u Ctrl of Shift ingedrukt houdt tijdens het slepen en neerzetten. Als u Ctrl of Shift loslaat voordat u de muisknop loslaat, verplaatst u de rijen of kolommen in plaats van ze te kopiëren.

Hoe meerdere kolommen blokkeren Excel? ›

Als u meerdere kolommen wilt blokkeren, selecteert u de kolom rechts van de laatste kolom die u wilt blokkeren en klikt op Titels blokkeren. Stel dat u de bovenste vier rijen en drie linkerkolommen wilt blokkeren. In dat geval selecteert u cel D5 en klikt u op Deelvensters blokkeren van het tabblad Beeld.

Hoe maak je verwijzingen in Excel? ›

Celverwijzingen gebruiken in een formule
 1. Klik op de cel waarin u de formule wilt invoeren.
 2. Typ een gelijkteken (=) op de formulebalk .
 3. Ga op een van de volgende manier te werk, selecteer de cel met de juiste waarde of typ de celverwijzing. ...
 4. Druk op Enter.

Wat is Concatenate in Nederlands Excel? ›

SAMENV combineert de tekst uit meerdere bereiken en/of tekenreeksen, maar biedt geen scheidingstekens of IgnoreEmpty-argumenten. CONCAT vervangt de functie TEKST. SAMENVOEGEN.

Welke formule gebruiken in Excel? ›

U kunt een eenvoudige formule maken om waarden op uw werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. Eenvoudige formules beginnen altijd met een gelijkteken (=), gevolgd door constanten (getalwaarden) en rekenoperatoren, zoals plus (+), min (-), een asterisk (*) of een deelteken (/).

Hoe een samengevoegde cel splitsen? ›

Selecteer de cel die u wilt splitsen. Selecteer Indeling > Cellen splitsen. Geef het aantal kolommen of rijen op waarin u de geselecteerde cellen wilt splitsen en selecteer OK.

Hoe maak je van meerdere cellen een cel in Excel? ›

Gegevens combineren met het ampersandsymbool (&)

Typ & en gebruik aanhalingstekens met een spatie ertussen. Selecteer de volgende cel die u wilt combineren en druk op Enter. Een voorbeeld van een formule is =A2&" "&B2.

Hoe maak je kolommen? ›

Eén kolom invoegen: Klik met de rechtermuisknop op de hele kolom rechts van de positie waar u de nieuwe kolom wilt toevoegen en selecteer vervolgens Kolommen invoegen. Meerdere kolommen invoegen: Selecteer hetzelfde aantal kolommen rechts van de positie waar u nieuwe kolommen wilt toevoegen.

Hoe splits je een tabel in Word? ›

Als u uw gegevens over twee tabellen wilt verdelen, kunt u een tabel splitsen. Selecteer een cel in de rij die u als eerste rij wilt hebben in de nieuwe tabel. Selecteer Hulpmiddelen voor tabellen > Tabel splitsen. Opmerking: Als de nieuwe tabel meerdere rijen bevat, kan deze ook worden gesplitst.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 20/01/2024

Views: 6145

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.